สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำยืนและนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำยืนและนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำยืน

[ 10-03-2564 ] Hits:46

จัดประชุมพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน เกี่ยวกับการจัดระเบียบของผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน

วันที่ 28 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดประชุมพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน เกี่ยวกับการจัดระเบียบของผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำยืน

[ 04-02-2564 ] Hits:77

การประชุมแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนกิจพันธ์

การประชุมแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนกิจพันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำยืน

[ 12-01-2564 ] Hits:104

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำยืนจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน

[ 11-11-2563 ] Hits:116

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภารกิจ/โครงการ

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ