หัวหน้าส่วนราชการ

นางภาวิณี ศรีสังวาลย์

ปลัดเทศบาล

 


 

สำนักงานปลัด

นายสำเริง แก้วคำสอน

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวดวงจิตร ขันธวัตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอุปถัมภ์ เลพล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


 

กองคลัง

นางนงนุช สาโสม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่าย

นางอรทัย ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้

 


 

กองช่าง

นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

กองการศึกษา

นางนงนุช สาโสม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางหนูเนตร แสงคำ

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ